Vojvode Stojana Čupića, Salaš Crnobarski, Bogatić

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Bogatić Karakteristike

Kat. parcela broj 2146, površine 389m2, voćnjak 2.klase; Kat. parcela broj 2146, površine 55m2, zemljište pod zgradom-objektom; Kat.parcela broj 2146, površine 500 m2, zemljište uz zgradu-objekat; Porodična stambena zgrada broj 1, površine 55 m2, kat.parcela broj 2146; Kat.parcela broj 2147, površine 1657 m2, voćnjak 2.klase ; Kat.parcela broj 2166, površine 177 m2, voćnjak 2.klase; Kat.parcela broj 2166, površine 31m2, zemljište pod zgradom-objektom; Kat.parcela broj 2166, površine 28 m2, zemljište pod zgradom objektom;Kat.parcela broj 2166, površine28 m2, zemljište pod zgradom -objektom; Porodična stambena zgrada broj 1, površine 31 m2,kat.parcela broj 2166; Pomoćna zgrada broj 2, površine 28m2, kat.parcela broj 2166; Kat.parcela 2167, površine 700 m2, njiva 5.klase; Kat.parcela broj 6195, površine 5277m2, njiva 2.klase, upisano u list nepokretnosti br.863, KO Salaš Crnobarski.

Tip prodaje Javna Napomena
Cena - 20616 €

Kontakt podaci

Funkcija prodaje kolaterala
Tel: +381 60 8183 448
Mob:
E-mail: prodaja.nepokretnosti@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg