kuća u ulici 22. decembra 16, Velika Moštanica

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Beograd Karakteristike

Porodična stambena zgrada u ulici 22. Decembra br. 16, Velika Moštanica, sagrađena na katastarskoj parceli br. 904/2, upisana u List nepokretnosti br. 3528 KO Velika Moštanica

Tip prodaje Javna Napomena
Cena - 17205 €

Kontakt podaci

Funkcija prodaje kolaterala
Tel: +381 60 8183 448
Mob:
E-mail: prodaja.nepokretnosti@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg