kuća i zemlja u KO Bački Vinogradi, Pap Pala br. 32

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Bački Vinograd Karakteristike
 • Kat.parcela 3535, površine 2960m2, njiva 5.klase
 • Kat.parcela 3535, površine 120m2, zemljište pod zgradom-objektom
 • Kat.parcela 3535, površine 23m2, zemljište pod zgradom-objektom
 • Kat.parcela 3535, površine 64m2, zemljište pod zgradom-objektom
 • Kat.parcela 3535, površine 35m2, zemljište pod zgradom-objektom
 • Kat.parcela 3535, površine 185m2, zemljište pod zgradom-objektom
 • Kat.parcela 3535, površine 500m2, zemljište uz zgradu-objekat
 • Porodična stambena zgrada broj 1, površine 120m2, kat.parcela 3535
 • Porodična stambena zgrada broj 2, površine 23m2, kat.parcela 3535
 • Pomoćna zgrada broj 3, površine 64m2, kat.parcela 3535
 • Garaža broj 4, površine 35m2, kat. parcela 3535
 • Objekat poljoprivrede broj 5, površine 185m2, kat. parcela 3535

na adresi Pap Pala br. 32 sve upisano u List nepokretnosti br. 975, KO Bački Vinogradi

Tip prodaje Javna Napomena
Cena - 9884 €

Kontakt podaci

Funkcija prodaje kolaterala
Tel: +381 60 8183 448
Mob:
E-mail: prodaja.nepokretnosti@addiko.com

 • no-photo-346x430.jpg