Kuća u Vrčinu, ul. Kragujevački put br.2

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Beograd Karakteristike
  • Stambeno poslovni objekat broj 2, PR+2SP, površine u gabaritu 240m2, i voćnjak površine 1ar 99m2, na kat.parcela 4051/9

na adresi Kragujevački put br. 2, upisano u List nepokretnosti br. 3446, KO Vrčin

Prodaja neposrednom pogodbom.

Tip prodaje Javna Napomena
Cena - €

Kontakt podaci

Ljiljana Švabić
Tel: +381 11 222 6627
Mob: +381 60 818 3240
E-mail: ljiljana.svabic@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg