Kuća na adresi Blok 6a, Kula

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Kula Karakteristike

Oglašava se prva javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja , na nepokretnosti

- porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 95m2, izgrađena na kat.parceli 3930/2, upisana u list nepokretnosti 4588 KO Kula.

Tržišna cena nepokretnosti utvrđena zaključkom Javnog izvršitelja iznosi 4.340.000,00 RSD.

Javna prodaja održaće se 12.04.2017.godine u 14h u kancelariji Javnog izvršitelja Veljka Guberinića.

Tip prodaje Javna
Cena - €

Kontakt podaci

Dejan Burmazović
Tel: +381 11 222 6235
Mob:
E-mail: dejan.burmazovic@addiko.rs