Kuća u Apatinu

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Apatin Karakteristike

Apatin: Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 148m2, na adresi Vojvode Putnika, sagrađena na kat. parceli broj 1746/29, upisana u List nepokretnosti 7271 KO Apatin.

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 84.800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje.

Aukcijska prodaja je zakazana za 11.05.2017.godine u 12h, u prostorijama Addiko Bank, PC Ušće II sprat.

Tip prodaje Prva aukcijska
Cena - 84800 €

Kontakt podaci

Funkcija prodaje kolaterala
Tel: +381 60 8183 448
Mob:
E-mail: prodaja.nepokretnosti@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg