Kuća u Subotici, Cara Lazara br. 30

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Subotica Karakteristike

Porodična stambena zgrada br.1, površine u gabaritu 180m2, na adresi Cara Lazara br.30, izgrađena na kat.parceli br.1804, kat.parcela br.1804, površine 136m2, njiva 2.klase, kat.parcela 1804, površine 180m2, zemljište pod zgradom-objektom, kat.parcela 1804, površine 500m2, zemljište uz zgradu-objekat, sve upisano u list nepokretnosti br. 19286 KO Stari grad.

Tip prodaje Prva aukcijska
Cena - 100500 €

Kontakt podaci

Funkcija prodaje kolaterala
Tel: +381 60 8183 448
Mob:
E-mail: prodaja.nepokretnosti@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg