Kuća u Valjevu, Donja Grabovica br. 286

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Valjevo Karakteristike

Kuća k.br. 142 sa kućištem i dvorištem i voćnjakom na kat. parceli 1013 površine 0.30.85 upisani u LN 648 K.O. Grabovica-utvrđene vrednosti 2.184.000,00 dinara na dan 14.07.2018.godine, u suvlasništvu izvršnih dužnika sa obimom udela po 1/3, upisana hipoteka izvršnog poverioca.

Zainteresovanim licima omogućava se razgledanje predmetne nepokretnosti u periodu od 04.11.2018.godine do 08.11.2018.godine u vremenu od 08.00 časova do 16.00 časova.

Prodaja nepokretnosti će se sprovesti ptem usmenog javnog nadmetanja, na dan 09.11.2018.godine sa početkom u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Darka Krunić iz Valjeva, ul. Hajduk Veljkova br. 29, lokal 1.

Početna cena iznosi 1.528.800,00 rsd.

Tip prodaje Javna Napomena
Cena - €

Kontakt podaci

Jelena Opojevlić
Tel:
Mob:
E-mail: jelena.opojevlic@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg