Putnički automobil

Kategorija Ostalo Lokacija Kikinda Karakteristike

Osnovni sud Kikinda određuje prodaju popisanih stvari, drugim javnim nadmetanjem koje će se održati dana 03.05.2019.godine u 09,00 časova, u stanu izvršnog dužnika u Kikindi , Miloša Velikog br 76.

Putnički automobil "Reno Laguna Karavan 1,9", dizel, boje siva-metalik 78, procenjene vrednosti 260.000,00rsd

Početna cena na drugom nadmetanju ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Na javnom nadmetanju stvari se kupuju u viđenom stanju .

Najpovoljniji ponudilac dužan je da ponuđenu cenu za pokretnu stvar plati odmah nakon objavljivanja rezultata prodaje na žiro račun depozita suda broj 840-273802-21, u suprotnom ako ponuđač ne plati odmah po pozivu suda, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti onu cenu koju je on ponudio i tako redom

U slučaju da ni jedan od ponuđačasa odgovarajućom ponudom ne uplati cenu odmah po pozivu suda, sud će konstatovati da prodaja nije uspela i pozvati izvršnog poverioca da se odmah, a najkasnije u roku od 5dana izjasni da li predlaže prodaju neposrednom pogodbom ili namirenje dosuđivanjem stvari u skladu sa čl.102.Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Kupac preuzima stvar od sudskog izvršitelja po isplati cene.

Tip prodaje Javna
Cena - €

Kontakt podaci

Jelena Opojevlić
Tel:
Mob:
E-mail: jelena.opojevlic@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg