Porodicna staambena zgrada i zemljište - Paraćin

Kategorija Kuće i stanovi Lokacija Paraćin Karakteristike

Porodična stambena zgrada br.1, broj etaža PO1+PR1+PK1, u ul- Poenkareova br.55/b u Paraćinu, stojeća na kp.br.1409, upisana u Ln. Br.6504 KO Paraćin grad, čija je procenjena tržišna vrednost 6.178.905,00dinara

Zemljište pod zgradom-objektom, površine1,33ara, čija je procenjeta tržišna vrednost 549.063,90dinara,

voćnjak 1.klase, površine 3,42ara, po istom Ln.6504 KO paraćin grad, čija je procenjena tržišna vrednost 1.411.878,60dinara

Kao i ½ od kp.br. 1265/2 na mzv. „Govedarište“, njiva 5.klase, ukupne površine 27,80ari, po Ln.br.1464 KO Gornja Mutnica, čija je procenjena tržišna vrednost 512.910,00dinara

Početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti

Ponudioci su dužni da pre početka nadmetanja polože jemstvo od 10% od procenjene vrednosti nepokretnosti

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 31.07.2019.godine u 11,00 sati, u prostoriji Osnovnog suda u Paraćinu, br.10, pa se na ovaj način pozivaju stranke i sva zainteresovana fizička i pravna lica da uzmu učešće u javnoj prodaji.

Tip prodaje Prva sudska Napomena
Cena - €

Kontakt podaci

Jelena Opojevlić
Tel:
Mob:
E-mail: jelena.opojevlic@addiko.com

  • no-photo-346x430.jpg